บทความ

คุณหมอแบงค์ เข้าร่วมประชุมกับ Galderma Thailand

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  "นพ.พีรสักก์ นาควัชระ" หรือ "คุณหมอแบงค์" ของเรา ได้เข้าร่วมงานประชุมประจำปี ที่จัดขึ้นโดยระหว่าง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Galderma Thailand เกี่ยวกับ Dysport และ Restylane ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

เรื่องความสวยงามและความปลอดภัย Dr.Bank Clinic เราอัพเดทอยู่เสมอ เพื่อคุณลูกค้าของเราทุกท่าน

#DrBankClinic #40milliontreatments #restylane #dysport