News & Event

22 มิ.ย. 2564

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

Dr.Bank Clinic เปิดรับสมัครงาน มาร่วมงานกับเรา พร้อมโตไปด้วยกันนะคะ

22 มิ.ย. 2564

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

Dr.Bank Clinic เปิดรับสมัครงาน มาร่วมงานกับเรา พร้อมโตไปด้วยกันนะคะ

22 มิ.ย. 2564

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์-ทำหัตถการต่างๆ

Dr.Bank Clinic เปิดรับสมัครงาน มาร่วมงานกับเรา พร้อมโตไปด้วยกันนะคะ

22 มิ.ย. 2564

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาความงาม-ฝ่ายต้อนรับ

Dr.Bank Clinic เปิดรับสมัครงาน มาร่วมงานกับเรา พร้อมโตไปด้วยกันนะคะ

22 มิ.ย. 2564

เปิดรับสมัครงาน

Dr.Bank Clinic เปิดรับสมัครงาน มาร่วมงานกับเรา พร้อมโตไปด้วยกันนะคะ